QOYMAYİN PUÇ OLA ÜMİDLƏRİNİZ ...

img

30-03-2020 [00:22]


İSMAYIL İMANZADƏ

***

Çoxları yaxşı bilir ki, bəşər övladı ən çətin günlərdə belə, bir tikə ümidə söykənməklə dərdin-ələmin fövqündə dayanmağı və nicar yolunu axtarıb tapmağı bacarıb.

İnşallah, gec-tez yenə də belə olacaqdır. Dünyamızın, uca millətimizin üzləşdiyi bu ağır günlərdə hamılıqla həmrəylik nümayiş etdirməli, yaşamaq həvəsi öləziməkdə olan insanlara arxa-dayaq olmalıyıq. Müdriklər demişkən, paylandıqca azalan dərdlərimizin üstünə, bölündükcə çoxalan sevinc hissimizi məlhəm kimi yaxmalıyıq.

Doğulduğumuz andan gözlə-qaş arasında “yuva” quran ölümdən-ölüm mələyindən qorxub-çəkinməyə dəyməz. Təki bizim yaşıl yarpaqlarımız olan övladlarımız “ömür budağından” vaxtsız-vədəsiz saralıb düşməsinlər. Var olun, dostlar, Ulu Tanrı xalqımızdan mərhəmət işığını əsirgəməsin!

MƏLƏKDİR GƏLƏN

Tanrıdan yoxsa əlac,

Dərddən ha gizlən, ha qaç.

Qollarını geniş aç -

Arzu-diləkdir gələn.

Hər saralan dən deyil,

Bəxt adam sevən deyil.

Bəlkə heç kəfən deyil -

Bəlkə bələkdir gələn?

Sel gəlsə, demə arx var,

Təpədən qabaq dağ var.

Hələ yağışa çox var -

Hələ küləkdir gələn.

Gedənlər dönməz geri,

Bu bir ilahi sirri.

Ölümün üstə yeri -

Qorxma, mələkdir gələn...

2001

***

NECƏ DEYİM

Mənmi suçlu, sənmi haqlı,

Bu sual bir az maraqlı.

Hardaydın sevgi soraqlı

Evimiz tikilən vaxtı?

Nəyin əskik idi, nəyin,

Sızladımı heç ürəyin?

Qeyb oldun gülün-çiçəyin

Seçilib əkilən vaxtı.

Rəngi solanda üzümün,

Qar yağdı üstə izimin.

Gəlib çıxmadın, gözümün

Yollara dikilən vaxtı.

Dilimdən düşmədi adın,

Nəyə gərəkmiş inadın?

Sütunum-tağım olmadın,

Belimin bükülən vaxtı.

Sən idin arzum-diləyim,

Dilimdən düşmür gileyim.

Bilmirəm sənə nə deyim,

Dişimin tökülən vaxtı?..

İtən səsim-ünüm idi,

Dərd “uzunum-enim” idi.

Mənim ölən günüm idi,

Sən qeybə çəkilən vaxtı...

18.01.2018

***

SÖZÜN SÖZ YOLU VAR

Torpağın da, daşın da

Dörd yanı, yüz səmti var.

Düşünən bir başın da -

Öz yolu, öz səmti var.

Rəngi bilinmir səsin,

Dili yüyrəkdir pisin.

Acı tüstünün-hisin -

Ocaqda köz səmti var.

Dağın yamacı-yalı

Zirvə nə çəkir, - halı.

Əyrinin əyri yolu -

Düzünsə düz səmti var.

Rəngsiz aləmdir yuxu,

Məst edir acı, toxu...

Kim dana bilər axı -

Sevginin göz səmti var...

Dinməz ötüb getmir ha,

Hər yetən dərk etmir ha...

Əbədidir - itmir ha -

Sözün də söz səmti var.

26.03.2020

Mingəçevir şəhəri

Digər xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR